Kinesiologisk behandling

Vid en kinesiologisk behandling görs tester för att hitta de blockeringar och obalanser som gör att du inte mår bra. Utifrån testresultatet bestäms vilken/vilka behandlingsmetoder som är lämpliga för att lösa dina problem.
Behandlingen är inte den andra lik utan vi utgår från vad som är det primära just den dagen du kommer.
Det kan bli en kombination av olika behandlingar.

massage & livsstilsrådgivning