Triggerpunktsbehandling

Massage och uppvärmning av området som muskelknutan finns i. Därefter görs en pressur med ett gradvis ökat tryck på muskelknutan tills klienten känner att smärtan avtar.

Det har till syfte att töja muskelfibrerna och få till en ökad blodcirkulation genom att kroppen försöker utjämna den syrebrist som uppstår under pressuren.

Muskeln syresätts och slaggprodukterna i muskelknutan transporteras bort.

Denna massage kombineras med klassisk massage

 

massage & livsstilsrådgivning