Klassisk massage

Klassisk massage är en djupgående massage som behandlar och löser upp spänningar, sätter igång blodcirkulationen, rensar ut slaggprodukter, verkar avslappnande för trötta muskler och ökar välbefinnandet.

VARFÖR MASSAGE
I dagens tempofyllda samhälle har dessa pauserna blivit väldigt viktiga, då allt fler drabbas av stress, stela muskler, överansträngning, utbrändhet.
Genom regelbunden massage främjar man sin hälsa och förebygger dessa problem. Då blir massagen också behagligare än om man kommer till sin massör enbart när man har nackspärr eller ryggskott. Massagens positiva effekter är många:

•  Gör spända muskler mjuka och elastiska
•  Ökar blodcirkulationen i musklerna
•  Ökar lymfcirkulationen
•  Stärker immunförsvaret
•  Har en avslappnande effekt på kroppen
•  Ger en djupare och lugnare andning
•  Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
•  Ger en ökad kroppskännedom
•  Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
•  Motverkar spänningar vid smärttillstånd
•  Motverkar stress
•  Har en lugnande effekt på nervsystemet
•  Ökar vår koncentrationsförmåga
•  Ökar kroppens allmänna välbefinnande
•  Bättre sömn

För många blir massagen också ett tillfälle att ladda om och samla ny energi, en stund att koppla av.

INFÖR DIN MASSAGEBEHANDLING
Vid första besöket fyller vi tillsammans i en hälsodeklaration så kallad anamnes för att jag ska få en bättre bild av dig. Det finns tillstånd då det är olämpligt med massage se nedan. Det är viktigt att du meddelar mig innan bokning.

Tillstånd som förbättras med massage:
•  Muskelspänningar
•  Träningsvärk
•  Uttröttade muskler
•  Ödem (Vätskeansamling)
•  Inflammationstillstånd som inte är akuta
•  Kramp
•  Stress symptom

Tillstånd då det är olämpligt att få massage (kontraindikationer)
•  Feber/infektioner
•  Akut trauma mot kotpelaren
•  Färska frakturer och mjukdelsskador (Vid muskelbristning bör man vänta 48 tim innan massage)
•  Cancer (Vid alla former av cancer bör en läkare tillfrågas om det är lämpligt att få massage)
•  Ryggkotsinflammation
•  Osteoporos (Uttalad benskörhet. Endast lättare massage är att rekommendera)
•  Diskbråck (Med eller utan neurologiska symptom)
•  Reumatisk sjukdom i halsryggraden

ANNAT ATT TÄNKA PÅ

Informera mig också om du har:
•  Graviditet
•  Hjärt och Kärlsjukdomar
•  Blödarsjuka
•  Fibromyalgi eller om du har annan form av värk/smärta i kroppen kan då massagen anpassas utifrån det.
•  Diabetes eller lågt blodtryck – vid en massagebehandling sjunker blodtryck och blodsocker så informera vid besöket.

Det är viktigt att ha en dialog med mig och att du som kund berättar hur du vill ha det. En del vill ha hårdare massage och andra vill ha lättare. Har du smärta på vissa punkter/områden som du vill få behandlade så är det bra för mig att få veta så att behandlingen kan anpassas utefter dina behov och önskemål.

Betalningssätt: Du kan betala med kort, kontant eller via swish.

massage & livsstilsrådgivning